Krośnieńskie Fabryki Mebli KROFAM Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Krośnie informuje,  że zawarł umowę nr. POPW.01.04.00-18-0023/19 na realizację projektu pn.

“Rozwój i wzrost konkurencyjności firmy KROFAM Sp.z o.o.”

 

realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działania 1.4 Wzór na konkurencję – II Etap
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
 

Opis projektu:
Przedmiotem projektu jest wdrożenie opracowanej w ramach Etapu I dz. 1.4. POPW strategii wzorniczej. Zakres projektu obejmuje działania projektowe i wdrożeniowe wynikające z wybranych rekomendacji wzorniczych - odpowiadających aktualnej strategii biznesowej.

 

Głównym celem projektu jest wzrost konkurencyjności i potencjału rozwojowego firmy KROFAM Sp. z o.o. w oparciu o wzornictwo przemysłowe poprzez wdrożenie rekomendacji opracowanej w I etapie dz. 1.4. PO PW strategii, obejmujące zaprojektowanie i wdrożenie nowych produktów, nowych technologii produkcji oraz nowych narzędzi marketingowych, co umożliwi firmie KROFAM wprowadzenie na rynek innowacji produktowej, procesowej, organizacyjnej i marketingowej.

 

Planowane efekty:

1. Przeprowadzenie profesjonalnego procesu związanego z zaprojektowaniem i wdrożeniem na rynek nowych produktów firmy, co zwiększy konkurencyjność oferty KROFAMu, pozycję firmy i marki KROFAM na rynku oraz potencjał rozwojowy firmy w kolejnych latach.
2. Wzrost umiejętności wykorzystania wzornictwa w celu dalszego rozwoju produktów firmy.
3. Zwiększenie konkurencyjności oferowanych produktów dzięki unikalnemu wzornictwu
i innowacyjnym funkcjom użytkowym.
4. Uzyskanie dodatkowych zysków dzięki zwiększeniu rentowności produkcji i zwiększeniu wolumenu sprzedaży nowych produktów w latach 2021-26 do poziomu 16,4 mln PLN.
5. Poprawa komunikacji zewnętrznej, wizerunku firmy oraz rozpoznawalności marki w kanale sprzedaży internetowej.

Wartość projektu: 5 265 570.00 PLN

Wkładu funduszy europejskich: 2 999 820.00 PLN